תנועת המרי העברי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 159

שם המחבר: גלעד ציפי
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

היחסים בין ההגנה, האצ"ל ולח"י בשנת 1943. הסזון. הגורמים
החיצונים והפנימים להקמת תנועת המרי העברי. תנאי ההסכם המבצעי
בין המחתרות ושיטת העבודה המשותפת. רשימת פעולות תנועת המרי.
תזכיר תנועת המרי לועדת החקירה האנגלו-אמריקאית ותגובתה על
מסקנות הועדה. השבת השחורה והשפעתה על תנועת המרי. פרשת מלון
המלך דוד. סופה של תנועת המרי.