דיר-יאסין.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 157

שם המחבר: לוז אמיר
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

הרקע לפעולה בדיר-יאסין. תאור הקרב. תגובות הבריטים והערבים,
התגובה היהודית - תגובות הנהגת הישוב, הרחוב היהודי, ההגנה,
האצ"ל ולח"י.