ברית הציונים הרביזיוניסטים (1933-1925) מהקמה לפילוג.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 156

שם המחבר: וייצמן יולנדה
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הקמת המפלגה וההרכב החברתי שלה, מבנה וארגון המפלגה, הצה"ר בארץ-
ישראל, ההבט המדיני במצע הצה"ר, היריבות עם מפלגות הפועלים.
ההתפלגות לסיעות בצה"ר ארץ-ישראל: המדינתיים, האקטיבסטים
והמכסימליסטים. פרישת המדינתיים בראשות מאיר גרוסמן מהצה"ר.