ספינות בטרם שחר: סיפורן של ספינות המעפילים מ"וילוס" עד "קרב עמק איילון": לקסיקון ההעפלה 1934 - 1948

סימול הספר : צב- 1241

שם מחבר הספר: חורב שי
מוציא לאור: פרדס
מקום ההוצאה: ישראל, חיפה
שנת ההוצאה הלועזית: 2004
שנת ההוצאה העברית: תשס"ד
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: טבלאות. מפות. אינדקס

תוכן

תאור הארגונים ודמויות מפתח בתחום ההעפלה; קורותהין של ספינות המעפילים בשנים 1934 - 1948. בספר גם המרכז לעלייה הרביזיוניסטי; תולדות חייו של ערי ז'בוטינסקי; השתתפותם של חברי בית"ר בהעפלה.
נספחים: טבלאות ספינות המעפילים בחסות התנועה הרביזיוניסטית וגופים אזרחיים, בחסות גופים פרטיים וציבוריים, ספינות ששמן הוחלף מול השמות הקודמים, ספינות ללא רישומים או פרטים נוספים לזיהוי, ספינות שמעפיליהן גורשו לקפריסין.