כלי רכב צבאיים נושאים את ארונות שני הסרג'נטים הבריטים שנתלו ע"י האצ"ל.

סימול התצלום : תצ- 6687

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 30/07/1947
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח