המועצה העליונה לבעיות חברה וכלכלה: המושב החמשי ביום 3.12.64

סימול הספר : העל- 26

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית.
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1964
שפה: עברית

תוכן

דיוני המושב החמישי של המועצה העליונה לבעיות חברה וכלכלה של
ה.ע.ל 3/12/1964 בנושא: הדרך לעצמאות כלכלית. הרצאות של בנימין
אבניאל יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ואליעזר ליבנה.