בין תכל-לבן - ואדום: לתולדות תנועות העבודה הלא-סוציאליסטיות

סימול הספר : העל- 23

שם מחבר הספר: ישי דוד
מוציא לאור: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1980
שנת ההוצאה העברית: תשמ
שפה: עברית

תוכן

סקירת תולדות תנועות העבודה הלא סוציאליסטיות: מנורה - גוש
העבודה הרביזיוניסטי, המאבק על זכות העבודה, הלשכות לחלוקת עבודה
הקמת הסתדרות העובדים הלאומית, הסכם ז'בוטינסקי - בן-גוריון,
המגמות והסתירות בהע"ל. הקמת חזית פועלים לאומית והצטרפותה
להסתדרות הכללית. פרישת ב. לובוצקי ותנועת העם.
הקמת תנועת החרות הדיונים בשאלת ההצטרפות להסתדרות הכללית.
הועידה ה-7 של חרות והקמת סיעת תכלת לבן וגח"ל בהסתדרות הכללית.
תנועות העבודה האזרחיות: ארגון העובדים הציונים הכלליים, קרן
העובד הציוני ויסוד קופת חולים, איגוד העובדים הליברליים,
הסתדרות הפועל המזרחי, העובד הציוני - תע"ל.