Now or Never I Remember גירסא חדשה ומעודכנת לחיבורו הקודם, 2001

סימול עבודת המחקר : כ8 - 150

שם המחבר: Lovy Moshe
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

תולדות חייו של משה לוי - הצטרפותו לבית"ר, בריחתו מהנאצים
וניסיונותיו להגיע לארץ-ישראל, בכלא היוגוסלבי, על אנית המעפילים
לטרון שגורשה לקפריסין, העברתו למחנה עתלית ושחרורו.