הגורמים לפרישת האצ"ל מההגנה.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 149

שם המחבר: חצרון עינת, שפרן ירון
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

חילוקי הדעות ביחס למדיניות ההבלגה, הסיבות האידאולוגיות
והסכסוכים האישיים שהביאו לפרישת אברהם תהומי ומפקדים נוספים
מההגנה ולהקמת ההגנה הלאומית. הקמת האצ"ל לאחר שובם של תהומי
וחברים נוספים להגנה.