באיזו מידה הדת משפיעה על התנועה הרביזיונסיטית?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 148

שם המחבר: בן-חמו ישראל
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הקשר בין לאומיות, דת ומדינה: יחס זאב ז'בוטינסקי אל הדת היהודית
והשפעתה על מחשבתו. היחס לדת בתנועות שונות המזדהות עם תפישת
העולם של ז'בוטינסקי לאחר קום המדינה ובקרב הציבור הישראלי.
סטטיסטיקה של משתנה הדת בקרב צירי וחברי הליכוד ובוחריו.