אצ"ל שחקן תת-מדינתי - טרוריסטים או לוחמי חופש?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 147

שם המחבר: שאול רוזי
שנה לועזית: 1990
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

השוואת האצ"ל להגדרת המושג ארגון טרור וסקירה קצרה של הסיבות
להקמתו, מטרותיו ויעדיו, אסטרטגיות הפעולה שלו והשגיו.

מילות מפתח