סיפורי שמשון המקראי ביצירות ספרות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 146

שם המחבר: נפתלי אורנה
שנה לועזית: 1989
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

השוואת סיפורי שמשון כפי שהם מופיעים במקרא עם שלוש יצירות
ספרותיות העוסקות בדמותו ובינהן הרומן שמשון מאת זאב ז'בוטינסקי.