המרד נגד הסמל של חיל הרגלים הבריטי - 1943.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 145

שם המחבר: פלדמן ענת
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

השתקפות היחסים המפלגתיים בארץ ישראל במסגרת ההתנדבות לצבא
הבריטי: לשכות הגיוס של הסוכנות היהודית. גיוס חברי בית"ר ואצ"ל.
ההתארגנות הפוליטית של הפלוגות היהודיות ביחידות הרגלים של הצבא
הבריטי (הבאפס). הסרוב לענוד את סמל היחידה שעיצב הצבא הבריטי,
תגובת הבריטים, תגובת המוסדות הלאומיים, משפטם של החילים.