הסזון: יחסי הגנה - אצ"ל, מודל ליחסים בין רוב קונפורמיסטי לקבוצות נון קונפורמיסטיות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 144

שם המחבר: דינר יעקב
שנה לועזית: 1992
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מערכת היחסים בין הישוב המאורגן והאצ"ל באמצע שנות הארבעים -
הרקע והסיבות לסזון. יחס גורמים שונים בשמאל לסזון. תגובת האצ"ל
ותגובת הישוב. השיקולים הפוליטיים ומערכת התעמולה של הסזון.