שיכתוב דידקטי - מאמרים מדיניים וחברתיים של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 142

שם המחבר: אבידר אלי
שנה לועזית: 1991
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מטרת השכתוב הדידקטי היא להקל על הקריאה ועל הבנת הנקרא. בעבודה
משוכתבים שלושה ממאמריו של זאב ז'בוטינסקי - קיר הברזל, המנהיג,
המזרח.

מילות מפתח