בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, כרוזים, פניות, הודעות - כתב יד, הדפסות

01.01.1944 - 25.01.1949

סימול התיק : פ 20 - 12/ 5/ 1

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

כרוז המרד, 1/1944 (הדפסה והערות בכתב יד). טיוטה לכרוז בנושא
גירוש ה-251 לאריתריאה, 19/10/1944. הצהרת מנחם בגין על שחרורו
מהצבא הפולני ועל היותו אזרח מדינת ישראל, 1/10/1947 (כתב יד).
פקודת יום ל-14 בנובמבר, 10/1947 (הדפסה). כרוז בספרדית 2-3/1948
(הדפסה). הממשלה העברית קום תקום, 5/1948 (כתב יד). דבר המפקד
של הארגון הצבאי הלאומי, 15/5/1948 (הדפסה). כרוז בעקבות נפילת
העיר העתיקה, 29/5/1948 (הדפסה). בני ערובה, טיוטה לכרוז שנכתבה
יום לאחר פרשת אלטלנה ומאסר החמישה, 6/1948 (כתב יד). כרוז מולדת
וחרות, 1948 (הדפסה). מכתב תודה אל לוחמי האצ"ל, 19/8/1948
(הדפסה). כרוז על אישור חוקת החירום למניעת טרור ע"י מועצת
המדינה הזמנית, 23/9/1948. גילוי דעת, 1948 (כתב יד). ברכות
לחיילי האצ"ל, 11/11/1948. הודעת הועה"פ ליום ה-14 בנובמבר, יום
המעמד - כבוד לראשונים, 1948. נוכח סכנת השעבוד המחודשת, כרוז.
כרוז הפונה לחיילי המעמד בירושלים, 1948 (הדפסה). הצהרת מנחם
בגין עם הגעתו לניו יורק, 11/1948 (הדפסה). ברכה לגבורי ירושלים,
טיוטה לכרוז (כתב יד). כרוז הקורא להצטרפות חיילי האצ"ל לצבא
העברי, 6/1948 (כתב יד). בחירות כלליות-מיד!, הודעה לעתונות,
24/9/1948. אל העם הבוחר בציון,כרוז, 1949.
ללא תאריכים:
פניות אל בני המשפחה הלוחמת להעלות על הכתב את זכרונותיהם לטובת
מכון ז'בוטינסקי. נגד משטר צבאי נגד מחנות רכוז - ביקורת על
חוקי החרום ומדיניות הממשלה הזמנית וקריאה לעריכת בחירות.
חוזר המבקר את תכנית ברנדוט (הדפסה והערות בכתב יד).
טיוטות וקטעי כרוזים בכתב יד.