בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, שידורי רדיו - כתב יד, הדפסות, גזרי עיתונים

15.05.1948 - 31.01.1973

סימול התיק : פ 20 - 12/ 4

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

דבר המפקד של הארגון הצבאי הלאומי - קמה מדינת ישראל, 15/5/1948
(הדפסה בעברית ואנגלית וגזר עתון). הודעת אבל ותנחומים על נפילת
העיר העתיקה בידי האויב, 29/5/1948 (הדפסה). האמת על פרשת
אלטלנה, 22/6/1948 (הדפסה, גזר עתון והערות בכתב יד). נסיון
לטשטוש העבר, 7/9/1948 (כתב יד אחר). ירושלים המותקפת והשסועה
מצפה לשחרורה, 13/9/1948. עמנו ראוי להגנה משחררת והוא יקימננה-
למען חרותו ועתידו, דברים בקול ישראל, 20/12/1948 (גזר עתון).
נאום ברדיו, 13/1/1949 (הדפסה והערות בכתב יד). לקראת הבחירות
לכנסת הרביעית, שידור בקול ישראל, 31/10/1959 (כתב יד). עשרים
וחמש שנה לעלייתו לגרדום של שלמה בן יוסף, 1963 (הדפסה). דברי
השר בגין בקול ישראל בשידור על הצבא לרגל שנת העשרים למדינה,
1968 (הדפסה). קריאה לאזרחי ישראל בבחירות לכנסת השמינית, 1973
(הדפסה והערות בכתב יד).