ZIONISM IN SHANGHAI (1903-1949)

סימול הספר : צ- 1961

שם מחבר הספר: GUANG PAN
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שפה: אנגלית
הערות: הרצאה. משוכפל.

תוכן

הרצאה בנושא: הציונות בשנחאי 1949-1903, כולל סקירת פעילות הצה"ר
ובית"ר סין. ההרצאה ניתנה באוניברסיטת הרוורד במסגרת סימפוזיון
על יהדות התפוצה בסין ב-18/8/1992