בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, ראיונות - הדפסות, גזרי עיתונים

17.03.1946 - 07.06.1975

סימול התיק : פ 20 - 12/ 2

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

,(HERALD TRIBUNE) 17/3/1946 ,MENAHEM BEIGIN - IRGUN COMMANDER
IL N'Y AURA PAS DE PAIX TANT QU'UN ETAT JUIF LIBRE ET
אינטערוויו מיטן ,(LA GAZETTE D'ISRAEL) 1/5/1947 ,INDEPENDANT
קאמענדאנט פון ארגון צבאי לאומי מנחם בעגין - 11/11/1947 (אונזער
ציל), מסיבת עיתונאים בגת רימון (אנגלית) - 18/8/1948,
הזהרו מפני ,19/9/1948 - STATEMENT MADE AT A PRESS CONFERENCE
גרמניה, הצהרת מנחם בגין במסיבת עתונאי חוץ - 4/4/1952 (חרות),
פרוטוקול ממסיבת עתונאים עם מנחם בגין - 12/2/1961, ראיון השבוע
עם מנחם בגין 30/6/1961 - DIE CHERUT SUCHT DIE MUTIGEN
ראיון עם נציגי מערכת הדים - 29/2/1968, למה אני יושב ,(FREITAG)
בממשלת הליכוד הלאומי? - 20/6/1969 (מעריב), משקעי העבר אינם
משפיעים בהווה - 12/9/1969 (ידיעות אחרונות),
,13/5/1970 - NATIONALE SICHERHEIT HEISST FUR UNS UBERLEBEN
מעולם לא הייתי משוכנע יותר מהיום שגח"ל צריך היה לעזוב את
הממשלה - 5/3/1971 (ידיעות אחרונות),
AURIEZ-VOUS ACCEPTE, EN 1918, DE SIGNER UN TRAITE PLACANT
,(L'AWRORE) 9/4/1971 - PARIS SOUS LE FEU DES CANONS ALLEMANDS?
האם עלינו, דור האבות, להכות "על חטא" על ריחוקם של בנינו
מהמסורת היהודית? - 28/9/1971 (מעריב), ראיון לעתון בית הספר
ע"ש י. חנקין בחולון - 1972/3, ראיון למסילה, בטאון תיכון ערוני
ו' - 1/6/1973, מדינת ישראל, התנועה הציונית והקונגרס היהודי
העולמי - 20/6/1973 (מעריב), ראיון לעתון ,14/10/1973 - COMBAT
ראיון לעתון ,4/1/1974 - THE STARS AND STRIPES
מסיבת ,(L'AWRORE) 8/1/1974 - NON A LA DESTRUCTION D'ISRAEL
עתונאים בוושינגטון - 1/5/1975, מנהיגים יהודים בארה"ב לוחצים
עלינו שבשום פנים ואופן לא ניכנע ללחצים - 15/5/1975 (ידיעות
אחרונות), ראיון לעתון ,26/5/1975 - VALEURS זכותנו על ארץ ישראל
ובטחוננו-חד הם - 7/6/1975 (בארץ ישראל).
ללא תאריכים:
ראיון במעריב, מפגש בין ראשי המחתרות (מעריב), ראיון עם מנחם
בגין, ראיון עם מנחם בגין (על החומה-בטאון השומר הצעיר).
ראיון של LORNA LINDSLEY עם מנחם בגין - 27/2/1947.