בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, נאומים בכנסת - הדפסות

11.03.1975 - 04.03.1982

סימול התיק : פ 20 - 11/ 12

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

הצעה לסדר היום בנושא ההתקפה על מלון סבוי - 11/3/1975, דיון
בהודעת הממשלה בדבר המו"מ על השגת הסדר ביניים עם מצרים -
24/3/1975, דיון בהודעת הממשלה על ההחלטה בועדת האו"ם בגנות
הציונות - 20/10/1975, דיון בהודעת הממשלה על החלטת מועצת
הבטחון - 2/12/1975, הצעה לסדר היום בנושא בעית הוצאת ילדי ישראל
מתחום המדינה - 12/1/1976, הצעה לסדר היום בנושא דיון במועצת
הבטחון בהשתתפות נציג ארגון המרצחים - 14/1/1976, דיון בהצעה
לסדר היום בנושא נאום נציג ארה"ב במועצת הבטחון - 31/3/1976,
הצעה לסדר היום בנושא ההודעה של אישיות ישראלית בכירה באזני נשיא
צרפת - 2/6/1976, דיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני -15/6/1976,
הצעה לסדר היום בנושא הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לפי סעיף 22
לחוק יסוד הכנסת לבדיקת מניעי הירידה מן הארץ והידיעות על פעולת
גורמים עויינים בהקשר זה, וכן הגשת המלצות למניעתן - 16/6/1976,
דיון בהודעת הממשלה על שחרור חטופי מטוס אייר פרנס באוגנדה -
4/7/1976, נאום בדיון לציון מלאת 200 שנה לארה"ב - 12/7/1976
(כולל באנגלית), הצעה לסדר היום בנושא הצורך בקביעת קוורום
לדיוני הכנסת - 13/7/1976, דיון בהצעה לסדר היום בנושא מפת
הנסיגה של שר החוץ - 21/9/1976, דיון בהצעות דחופות לסדר היום
בנושא חילול בית התפילה והשמדת ספרי התורה במערת המכפלה והמצב
בחברון, חילול קדשי ישראל וההתפרעויות בחברון והבטחת זכות התפילה
ובטחון המתפללים במערת המכפלה - 6/10/1976, הצעות לסדר היום
בנושא התערערות יחסי העבודה במשק - 9/11/1976, דיון בהודעה על
התפטרות ראש הממשלה - 21/12/1976.
נאום ראש הממשלה מנחם בגין בישיבת הנעילה של העצרת הששית של
הסוכנות היהודית שהתקיימה במשכן הכנסת 30/7/1977.
נאום במושב מיוחד של הכנסת לרגל ביקורו של נשיא צרפת פרנסואה
מיטראן - 4/3/1982