בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, נאומים בכנסת - הדפסות

25.08.1970 - 25.12.1974

סימול התיק : פ 20 - 11/ 11

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

דיון בהצעה לסדר היום בנושא התעללות בחטופי המטוסים סחטנות
וגזענות - 15/9/1970, דיון בהודעת ראש הממשלה על המצב המדיני
והבטחוני - 16/11/1970, דיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני -
9/2/1971, הצעה לסדר היום בנושא ידיעות מדאיגות על התעללות
באסירי ציון בברה"מ - 25/10/1972, הצעה לסדר היום בנושא ידיעות
מדאיגות על החרפת רדיפות היהודים בעירק והכנת משפטי ראווה נגדם -
9/1/1973, הצעה לסדר היום בנושא הגברת רדיפות יהודי ברה"מ, סוריה
ועירק - 23/5/1973, 12/6/1973, 13/6/1973, דיון בהודעת הממשלה
על היענותה לפניית ארה"ב בדבר הפסקת אש - 23/10/1973, דיון
בהודעת הממשלה על החלטתה להשתתף בועידת ז'נבה - 20/12/1973,
הצעה לסדר בנושא המו"מ לגבי עתיד רמת הגולן - 6/5/1974, דיון
בהודעת הממשלה על הסכם הפרדת כוחות עם סוריה - 30/5/1974,
הצעה לסדר היום בנושא להכרת האו"ם בארגוני המרצחים הערביים -
21/10/1974, 28/10/1974, דיון בהודעות ראש הממשלה על המצב
המדיני, עתידם של יהודה ושומרון וסיני, הגברת הקמתן של האחזויות
בטחוניות והתנחלויות קבע כפריות ועירוניות על אדמת המולדת -
5/11/1974, הצעה לסדר היום בנושא החלטה אנטי-ישראלית של ועדת
התרבות לארגון אונסק"ו - 13/11/1974, הצעה לסדר היום בנושא
הופעתו של יאסר ערפאת באו"ם - 18/11/1974, דיון בהודעת הממשלה
בדבר החלטות עצרת האו"ם - 26/11/1974, הצעה לסדר היום בנושא דברי
ראש הממשלה מר רבין עם כתב הארץ מיום 3/12/1974 - 10/12/1974,
הצעה לסדר היום לתיקון חוק יסוד הממשלה - 25/12/1974.
הצעה לסדר היום בנושא עמדת ארצות הברית לגבי הפרות האש על ידי
המצרים ומסמך פולברייט, 25/8/1970 (מתוך דברי הכנסת)