דיונים והחלטות הועידה הארצית הי"ג

סימול הספר : העל- 5

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: המחלקה להסברה ויחסי ציבור של הועה"פ של הסתדרות העובדים הלאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1978
שנת ההוצאה העברית: תשלח
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת דיונים והחלטות של הועידה הארצית ה-13 של הסתדרות העובדים
הלאומית.