דין וחשבון לועידה הארצית ה-16 (3,4,5 באפריל 1990)

סימול הספר : העל- 9

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: המחלקה להסברה ויחסי ציבור של הועה"פ של הסתדרות העובדים הלאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1990
שנת ההוצאה העברית: תשנ
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת פעילות בדו"ח הועידה הארצית ה-16 של הסתדרות העובדים
הלאומית ומוסדותיה: נבחרי המוסדות העליונים, האיגוד המקצועי,
ארגון, הסברה ויחסי ציבור-תרבות, הנוער הלאומי העובד והלומד,
המחלקה להתישבות, מעונות יום נילי, כספים, קרן הפנסיה, הליגה
למען העובד הלאומי, ועדת הביקורת העליונה, בית הדין העליון, סלע
חברה לשיכון, מלון דפנה, קופת חולים לעובדים לאומיים.