דין וחשבון לועידה הארצית ה-13 (מאי 1978)

סימול הספר : העל- 6

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: המחלקה להסברה ויחסי ציבור של הועה"פ של הסתדרות העובדים הלאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1978
שנת ההוצאה העברית: תשלח
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת פעילות בדו"ח הועידה הארצית ה-13 של הסתדרות העובדים
הלאומית ומוסדותיה: מחלקה לאיגוד מקצועי, הסברה יחסי ציבור
ותרבות, מחלקת הארגון, קרן ביטוח ופנסיה, הליגה למען העובד
הלאומי, המחלקה לנוער, ועדת הבקורת העליונה, ועדת המנגנון
המרכזית, מחלקת הכספים, סלע, נבחרי המוסדות העליונים של ה.ע.ל.
קופת חולים לעובדים לאומיים, פרסומי ה.ע.ל.