דין וחשבון לועידה הארצית ה-14 (16.5.1982)

סימול הספר : העל- 7

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: המחלקה להסברה ויחסי ציבור של הועה"פ של הסתדרות העובדים הלאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
שנת ההוצאה העברית: תשמב
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת פעילות בדו"ח של הועידה הארצית ה-14 של הסתדרות העובדים
הלאומית ומוסדותיה: נבחרי המוסדות העליונים, האיגוד המקצועי,
הסברה ויחסי ציבור, ארגון ותרבות, פעילות בסניפים, קרן ביטוח
ופנסיה, הליגה למען העובד הלאומי, נוער לאומי עובד ולומד,
התישבות, מעונות יום, כספים, ועדת הבקורת העליונה, ועדת המנגון
המרכזית, המחלקה המשפטית, בית הדין העליון, סלע - חברה לשיכון,
קופת חולים לעובדים לאומיים.