דין וחשבון לועידה הארצית ה-15 (20,21,22 במאי 1986)

סימול הספר : העל- 8

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: המחלקה להסברה ויחסי ציבור של הועה"פ של הסתדרות העובדים הלאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת פעילות בדו"ח הועידה הארצית ה-15 של הסתדרות העובדים
הלאומית ומוסדותיה: נבחרי המוסדות העליונים, האיגוד המקצועי,
ארגון, הסברה ויחסי ציבור-תרבות, המחלקה להתישבות, הנוער הלאומי
העובד והלומד, מעונות יום נילי, כספים, קרן ביטוח ופנסיה, הליגה
למען העובד הלאומי, ועדת הבקורת העליונה, המחלקה המשפטית, בית
הדין העליון, סלע - חברה לשיכון, קופת חולים לעובדים לאומיים,
לשכת המס המרכזית. ארועים אזכרות וברכות.