לגליזם ואי לגליזם במשנתו של זאב ז'בוטינסקי.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 141

שם המחבר: פלג שושנה
שנה לועזית: 1990
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ביטויים לכיבוד החוק אצל זאב ז'בוטינסקי - יחסו להדר ולהקמת
הגדוד העברי, התנהגותו בהגנה על ירושלים, נימוקיו בקיר הברזל.
צמיחת אי-הלגאליות האידיאלוגית שלו - יחסו לברית הבריונים,
הקריאה לעליה בלתי חוקית ויחסו לאצ"ל, לפעולות תגמול ולמרידה
מזוינת.