ממפלגת אופוזיציה למפלגת שלטון - תנועת החרות. (חלק ראשון)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 138/ 1

שם המחבר: שוורץ דוד
שנה לועזית: 1990
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

מחקר הבוחן את השינויים שחלו במפלגת חרות כתוצאה מהמעבר שלה
מהאופוזיציה לשלטון (כולל טבלאות ותרשימים שונים).
ההתפתחות המוסדית-ארגונית של המפלגה בתקופת האופוזיציה: הקמת
תכלת-לבן, הקמת גח"ל, ממשלת אחדות לאומית, הקמת הליכוד. הארגון
המפלגתי. הדמוקרטיה המפלגתית: שיטת הבחירות הפנימיות והשפעת
השינויים בה על המפלגה. המנהיגות: מנחם בגין, חברי הנהגה אחרים,
היחסים בין המנהיג וחברי ההנהגה. האידאולוגיה: השוואת
האידאולוגיה הרביזיונסטית, האידאולוגיה של חרות ומדיניותה
באופוזיציה ובשלטון בנושאי חוץ ובטחון, כלכלה וחברה ועניני דת.
מילוי הפונקציה השלטונית: תיפקוד וייצוג המפלגה בכנסת, בממשלה,
בהסתדרות העובדים, בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית.