בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, חוברות

01.09.1956 - 31.12.1974

סימול התיק : פ 20 - 10/ 21

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

באזני העם הצרפתי - נאום באסיפה הלאומית הצרפתית פריס, ספטמבר
1956 - קריאה לצרפתים לשתף פעולה עם ישראל במאבק נגד גמאל עבדול
נאצר.
מעל הנטישה - נאום בכנסת, 2/4/57 - התקפה על תבוסתה של הממשלה
ומדיניותה הכושלת עם הנסיגה מסיני לאחר מבצע סיני.
דרכה של ממשלה לאומית ליברלית - נאום בפתיחת הועידה הארצית
החמישית של תנועת החרות, 24/11/58 - מצע תנועת החרות כאשר תגיע
לממשלה - מצע מדיני - הכרזה על זכות העם היהודי על ארץ ישראל
השלמה, היחסים עם המעצמות והמדינות השונות ובעיקר עם צרפת,
גרמניה וברה"מ, היחס למדינות ערב, מעמד ירושלים, התכנית החברתית-
כלכלית, מדיניות פנים, חוקה. נצא למערכה ונוכל - דברים לסיכום
הדיון הכללי בועידה הארצית החמישית: יחס התנועה למיעוטים, דיר
יאסין, התנגדות לממשל הצבאי.
לביעור נגע החזיר - נאומים של מנחם בגין ואסתר רזיאל-נאור בכנסת
בנושא חוק ההסמכה והחוק לאיסור גידול חזיר.
טילים, פליטים, סנקציות - נאום מנחם בגין בכנסת ביום 12/11/62 -
ביקורת על הממשלה שלא פעלה למנוע הקמת מפעל טילים במצרים ע"י
מדענים גרמנים ועל היחסים עם גרמניה בכלל, על כך שהפרה את החלטת
הכנסת בנוגע לפתרון בעית הפליטים הערבים, ועל תמיכת ישראל בהחלטת
האו"ם להטיל סנקציות על דרום אפריקה.
שמאלנות, לאומנות, לאומיות - ראה תיק פ-5/10/20.
יסודות מציאותיים למדיניות לאומית - דצמבר 1974 - התנגדות להסדרי
ביניים עם מדיניות ערב שיובילו לויתורים טריטוריאליים ולהקמת
מדינה פלשתינאית ללא שלום, יש לנהל רק מו"מ ישיר על חתימת חוזה
שלום, קריאה להקמת ממשלת ליכוד לאומי. מהן הפעולות המדיניות
שצריכה לנקוט הממשלה.
ארץ ישראל ושיבת ציון - מאמר ברבעון הרעיון, מאי 1972 - שאיפות
הציונות, תנאי הערבים להסדר עם ישראל, מלחמת ששת הימים כמלחמת
התגוננות, הבעיה הדמוגרפית בארץ ישראל.