בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - כתב יד, הדפסות - באותיות נ'-ת' (לפי סדר אלפביתי)

01.01.1944 - 31.12.1976

סימול התיק : פ 20 - 10/ 18

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

קוים למדיניות החוץ העברית - ביקורת על מדיניות החוץ של ההנהגה
ופרוט עקרונות עליהם יש להתבסס בניהול מדיניות החוץ של ישראל.
קוים למדיניות הפנים העברית - ביקורת על חוקת החרום, ריכוז
השלטון בידי דוד בן גוריון והשחיתות הביורוקרטית, קריאה לערוך
בחירות לאסיפה המכוננת, עקרונות מדיניות הפנים שמציעה תנועת
החרות.
נטייתו ונכונותו של בן גוריון להשמיץ יריבים, 1956 (כתב יד).
נצח החרות - מאמר לרגל פסח, חג החרות (הדפסה).
הקמת מדינה - A SOVIET BASE IN THE HEART OF THE MIDDLE EAST?
פלסטינית תתן לסובייטים דריסת רגל בלב המזרח התיכון.
סכנת התקדים של חוסר תגובה, 1964-5 (כתב יד).
על המובן מאליו, 1965 - אפשרות האיחוד בין תנועת החרות והמפלגה
הליברלית והיחסים בתוך גח"ל (הדפסה).
פקיסטן והמערב ישראל וגרמניה (כתב יד).
קצף מדאיג (כתב יד).
קשר עם הבוחר נוסח מפא"י (כתב יד).
ראש מפא"י התחיל, 1959 (כתב יד).
רבנות, ממשלה ומפלגות (כתב יד).
ריגול (כתב יד).
שוב: הסעיף ה-11 והצבעת ישראל (כתב יד).
שליחותם של בני המשפחה הלוחמת - פניה אל לוחמי המחתרת להמשיך את
פועלם בצה"ל למרות תחושת הקיפוח.
שליש, 1959 (כתב יד).