בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - כתב יד, הדפסות, גזרי עיתונים

26.09.1973 - 10.12.1976

סימול התיק : פ 20 - 10/ 15

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

הליכוד, והתחלת סופי הפוליטי - מעריב, 26/9/1973 - הסיבות לפרישת
גח"ל מהממשלה, הקמת הליכוד, מטרותיו ועמדותיו וההשלכות על
הקריירה הפוליטית של מנחם בגין.
ובכן כולנו אשמים - מעריב, 30/11/1973 - ביקורת על טענת הממשלה
כי "כולנו אשמים" במחדל מלחמת יום הכיפורים, תוך סקירת התבטאויות
מנחם בגין בשלוש השנים שקדמו למלחמה לגבי המצב הבטחוני (הדפסה
וגזר עתון).
מעריב, 14/12/1973 (הדפסה באנגלית). - CONFUSION AND WHITEWASH
כלתה שנה ומכאוביה החלה שנה ובעיותיה - מעריב, 16/9/1974 - מחדל
מלחמת יום הכיפורים וביקורת על ויתור הממשלה על תביעתה למו"מ
ישיר על חוזי שלום.
מתוך מכתבים ועל תכתיבים - מעריב, 28/2/1975 - מכתב נער המתלבט
לקראת גיוסו ותשובת מנחם בגין, שליחותו של הנרי קיסינג'ר
והמדיניות שיש לנקוט לגביה, סקירת אי הכניעה של ישראל לתכתיבים
אמריקניים.
יסודות הסברה באומות - מעריב, 2/5/1975 - הצעות מנחם בגין לניהול
ההסברה הלאומית בחו"ל.
מר משל באיפכא מסתברא - 1.6.1975 (כתב יד).
הסדר ביניים והפגנות נגדו - מעריב, 29/8/1975 - ביקורת על הסדר
הנסיגה עם מצרים.
מי הבטיח שלוש שנות רגיעה? - מעריב, 12/9/1975 - ביקורת על הסדר
הנסיגה בסיני.
פרקי שכחה בספר זכרונות - מעריב, 26/9/1975 - התייחסות לטעויות
בספרה האוטוביוגרפי של גולדה מאיר.
משלחת הכנסת לקונגרס - מעריב, 28/11/1975 - העמדות בקונגרס לגבי
הסיוע הצבאי לישראל, פגישות משלחת הכנסת עם הנשיא פורד, הנרי
קיסינג'ר וחברי הקונגרס.
חד גדיא למניעת השלום - מעריב, 21/5/1976 - תכנית מפ"ם, תכנית
אלון ותכניתו של רבין לשלום עם הערבים וביקורת על האשמת התובעים
לקיום זכותנו על יהודה שומרון ועזה כחוסמים את השלום.
אזהרה מפני חינוך למינכן - מעריב, 2/7/1976 - הרעיונות להקמת
מדינה פלשתינאית העולים במפ"ם ומפלגת העבודה והשוואתם להסכם
מינכן.
בלי נוסטלגיה בלי פחד - מעריב, 12/11/1976 - ביקורת על התערבות
יצחק רבין בבחירות בארה"ב, ביקורת על מדיניותו של הנרי קיסינג'ר
ואופטימיות לקראת כניסת ג'ימי קרטר לבית הלבן.
דו שיח בניו יורק - מעריב, 26/11/1976 - פגישתו של מנחם בגין עם
זביגינייב בז'י'ינסקי, דעת מנחם בגין לגבי נשירת עולי ברה"מ,
זכות היהודים בעולם להביע עמדתם לגבי ארץ ישראל.
מפלסטינים ממך יצאו (מכשירי הקרקע למדינה פלסטינית) - מעריב,
10/12/1976 - נאום מנחם בגין בסנט הצרפתי לגבי הצעות סאדאת להסכם
אי לוחמה, נסיגת ישראל לקווי 1967, הקמת מדינה פלסטינית ביהודה
שומרון ועזה. נסיונות ברה"מ להשתלט על המזרח התיכון, הצעה לפתרון
בעיית היחסים בין היהודים לערבים בא"י וקריאה למו"מ ישיר בין
ישראל למדיניות ערב.