בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - כתב יד, הדפסות, גזרי עיתונים

01.05.1968 - 08.09.1972

סימול התיק : פ 20 - 10/ 14

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

לגבורים-תהילה לעם-ברכה - היום, 1/5/1968 - לרגל יום הזכרון ויום
העצמאות בשנה זו (הדפסה).
הזכות היא שלמה השלמות היא הזכות - מעריב, 24/10/1969 - ניתוח
המצע של גח"ל לאחר הבחירות לכנסת השביעית.
מר דיין ביקש תשובה - מעריב, 13/11/1970 - הקמת ממשלת הליכוד
הלאומי בשנת 1967 ומינוי משה דיין כשר בטחון, פרישת גח"ל מהממשלה
בעקבות התחייבותה לחלק את הארץ, עמדת דיין כלפי שיחות יארינג.
לעימות בלי אמינות - מעריב, 27/11/1970 - המחלוקת בין מחייבי
שלמות הארץ לבין המסכימים לחלוקתה, שיחות יארינג, ובקורת על
מדיניות הממשלה.
דאגה ונחמה - מעריב, 11/12/1970 - רשמי שיחה עם נוער בחיפה בנושא
הזכות על ארץ ישראל, האם יש למות בשביל הארץ, המצב הבטחוני בארץ
וסיכויי שלום עם הערבים, שיחות יארינג (גזר עתון).
ברגשות מעורבים - מעריב, 8/1/1971 - התייחסות לכרוז נגד מנחם
בגין שפורסם בעת ביקורו בארה"ב ע"י ארגוני יהודים מהשמאל, השוואה
בין גח"ל לפת"ח ותשובתו על שאלה לגבי פרשת דיר יאסין.
על ועידת בריסל - מעריב, 5/3/1971 - התייחסות להודעה על דחיית
הליגה היהודית להגנה ואי מתן מעמד של ציר לרב כהנא בועידה
העולמית של הקהילות היהודיות על יהדות ברה"מ.
פרק מספר העתיד להיכתב - מעריב, 2/7/1971 - המהלכים לקראת הקמת
ממשלת הליכוד הלאומי (הדפסה וגזר עתון).
הטרגדיה של הסתירה ההסטורית - מעריב, 19/11/1971 - סקירה על
ההתפתחות האידאולוגית של השומר הצעיר ומפ"ם (הדפסה וגזר עתון).
חיוב ושלילה בקונגרס הציוני - מעריב, 4/2/1972 - דחיית קריאתו של
זאב ז'בוטינסקי בקונגרס הי"ז לעלות לארץ ישראל וקבלת חלק מהצעות
ברית חרות-הצה"ר לגבי הזכות על א"י בקונגרס הציוני הכ"ח (הדפסה
וגזר עתון).
עולים מברית המועצות - מעריב, 3/3/1972 - הסיבות לכך שקיים סיכוי
גדול שעולי ברה"מ יתמכו בתנועת החרות וגח"ל (הדפסה וגזר עתון).
יש יסוד לאמונה - מעריב, 21/4/1972 - סקירת מאבק חיילי האצ"ל
בבריטים ומתן כבוד לאומי רשמי לחללים החל משנת 1967 (הדפסה וגזר
עתון).
עמדה עקרונית, בבקשה - מעריב, 5/5/1972 - ביקורת על סתירה בין
האידאולוגיה של מפ"ם לבין ישיבתה בממשלה שאינה מחזירה שטחים.
(הדפסה וגזר עתון).
שוויון זכויות ושוויון שליטה - מעריב, 18/5/1972 - זכות היהודים
על ארץ ישראל למול זכות ההגדרה העצמית של הערבים, ביקורת על
רעיון מדינה דו לאומית (גזר עתון).
יש משבר בגח"ל - מעריב, 21/7/1972 - ביקורת על המפלגה הליברלית
אשר הצביעה למען הצעת החוק לשינוי שיטת הבחירות ובכך בגדה בתנועת
החרות (הדפסה).
כמה היה שווה איינשטיין? - מעריב, 25/8/1972 - עמדת מנחם בגין
לגבי המהפכה, הראקציה והשמאל החדש, ביקורת על הטלת כופר ההשכלה
על יהודי ברה"מ המבקשים לעלות לא"י (הדפסה וגזר עתון).
המו"ל של הספר תולדות ההגנה - מעריב, 8/9/1972 - פרשת סילוף
ההסטוריה בספר תולדות ההגנה לגבי האצ"ל ולח"י (הדפסה וגזר עתון).