LONG IS THE ROAD TO FREEDOM

סימול הספר : צב- 1063

שם מחבר הספר: MERIDOR YA'ACOV
מוציא לאור: JUDAEA PUB. CO.
מקום ההוצאה: HEWLETT, N.Y.
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שפה: אנגלית
איורים: איורים
הערות: תרגום מעברית.

תוכן

זכרונות הכותב מתקופת מעצרו ונסיונות הבריחה ממחנות המעצר
באפריקה: סודן, אריתראה, אדיס אבבה וקניה.