מיפגש היסטורי מפקדי ההגנה, האצ"ל והלח"י מסביב לשולחן מרובע

סימול הספר : צב- 913

שם מחבר הספר: כהן גאולה, מנחה
מוציא לאור: "יאיר" ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: סיכום המפגש ע"י ישראל אלדד ראה צב 1/913

תוכן

דיוני נציגי המחתרות שנערכו ב-1966 בנושאים הבאים: אופייה של
תנועת המרי, מדיניות ההפעלה, תקופת הסזון, יחסי המחתרות ומוסדות
הישוב והשלטון הבריטי. דיון במבצעי אצ"ל ולח"י: מלון המלך דוד,
הלורד מוין. היחס של המחתרות ללוחמי הגטאות. פעילות ועדי האצ"ל
בחו"ל והמחלוקת בין סטפן ווייז ופיטר ברגסון. הערכת תוכנית
האבקואציה ולקחי פרשת אלטלנה. סכום המפגש ע"י ישראל אלדד ראה
צב 1/913.