אל שולחן הפנים: דברי סיכום למיפגש היסטורי בין מפקדי ההגנה, האצ"ל והלח"י בהנחיית גאולה כהן בשנת 1966

סימול הספר : צב- 913/ 1

שם מחבר הספר: אלדד ישראל
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשנו
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: המפגש ההסטורי בהנחיית גאולה כהן ראה: צב 913

תוכן

הבעת דעה מסכמת למפגש נציגי המחתרות (ראה צב 913) תוך הדגשת
מקומם של האצ"ל והלח"י בתנועת המרי לשלטון הבריטי. הכותב סוקר
הבטים שונים של משנת ז'בוטינסקי והצה"ר.