הועידה הארצית ה-15 (כ"ח באדר א' תשמ"ו - 9 למרץ 1986)

סימול הספר : חרות- 70

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז, ברון יוסף, עורך
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת מבנה, הרכב, דיונים החלטות ופעילות של התנועה ומוסדותיה:
המזכירות הנהלה והמרכז, בית הדין העליון, ועדת הביקורת העליונה,
הסיעה בכנסת, המחלקה המשפטית, אגף הסברה, אגף ארגון, אגף לשלטון
מקומי, אגף הצעירים ודור ההמשך, צעירי חרות בישראל, אגף הכספים
ומשק, סיעת תכלת לבן בהסתדרות, ההנהלה העולמית חרות הצה"ר,
ההנהגה העולמית של בית"ר, משקי תנועת החרות בית"ר, חוות הנוער של
בית"ר, ארגון נשי חרות, המחלקה לקשרי חוץ, אחדות ישראל, המגזר
הערבי הדרוזי והצ'רקסי בארץ ישראל, ירחון בארץ ישראל, מכון
ז'בוטינסקי, מרכז הספורט הארצי לבית"ר, המכללה לחינוך לאומי ע"ש
אריה בן אליעזר, האגודה לבוגרי בית"ר.