בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - כתב יד, הדפסות, גזרי עיתונים

08.01.1960 - 08.09.1961

סימול התיק : פ 20 - 10/ 11

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך:

תוכן

כבוד ישראל ועוד - חרות, 8/1/1960 (כתב יד).
עיסקה וגזענות - חרות, 22/1/1960 (כתב יד).
גלגולו של חוק - חרות, 29/1/1960 (כתב יד).
פירוז ופיוס - חרות, 5/2/1960 - בעיות הפירוז בגבול עם סוריה,
טענת מנחם בגין לגבי נסיונות המעצמות לפייס את נאצר והשלמת
הממשלה עם הגבלת הזכות למעבר חופשי בתעלת סואץ.
חינוך ושרירות - חרות, 1/4/1960 (כתב יד).
עקרון ההדדיות - חרות, 15/4/1960 - סקירת היחסים בין ברה"מ לבין
תורכיה, הצורך ביחסי הדדיות בין ישראל לבין מדינות אחרות.
תקופה וסמליה - חרות, 22/4/1960 - נסיונות קול ישראל לסלף את
המציאות בתחומים שונים.
ברוך המבדיל - חרות, 29/4/1960 - משמעותו של יום האחד במאי,
הניגוד בין האחד לבין הארבעה עשר במאי.
פניה לארגנטינה - יוני 1960 (כתב יד).
ז'בוטינסקי-אישיות נצחית ומנצחת - חרות, 29/7/1960 - לזכרו של
זאב ז'בוטינסקי (גזר עתון).
ההודאה שבהודעה - חרות, 5/8/1960 (כתב יד).
מעשה פושה - חרות, 9/9/1960. (כתב יד).
חיל פרעה בקונגו - חרות, 16/9/1960 (כתב יד).
לבון הפרשה - חרות, 30/9/1960 (כתב יד).
פרדוכסים - חרות, 5/10/1960 (כתב יד).
כבוי או חפוי - חרות, 12/10/1960 (כתב יד).
היהודיה הלוחמת - 11/1960 (כתב יד).
מה קודם לכל - חרות, 24/2/1961 - ניתוח מסמך שכתב דוד בן גוריון
לגבי פרשת לבון.
תסביך הבעלות - חרות, 3/3/1961 (כתב יד).
שמשון הידיד - חרות, 24/3/1961 (כתב יד).
האחריות המיותמת - חרות, 28/4/1961 (כתב יד).
הזמנת לחץ וגם חיוב - חרות, 9/6/1961 (כתב יד).
מח ולב - אוגוסט 1961 - יוחנן בדר לרגל יובל ה-60 (כתב יד).
לנו אורך רוח - חרות, 8/9/1961 - סירוב הליברלים במו"מ בין תנועת
החרות לבין הליברלים לגבי הקמת גוש פרלמנטרי משותף.