החלטות הועידה הארצית ה-י"ב ( כ"ט טבת - ד' שבט תשל"ה - 1975. 12-16.1

סימול הספר : חרות- 68

שם מחבר הספר: תנועת החרות. מחלקת ההסברה
מוציא לאור: מחלקת ההסברה
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1975
שנת ההוצאה העברית: תשלה
שפה: עברית

תוכן

החלטות הועידה הארצית ה-י"ב של תנועת החרות בנושאים: ארגון
התנועה וחוקתה, בריאות ממלכתית, הדור הצעיר, דיור ושיכון, הסברה,
התיישבות והתנחלות, ההסתדרות הציונית ויהודי התפוצות, חינוך
ותרבות, כלכלה, כספים, מדיניות חוץ ובטחון, משטר וחוקה בישראל,
עבודה, איגודים מקצועיים ופער חברתי, עליה וקליטה, רשויות
מקומיות.