ספר הועידה (הועידה הארצית הרביעית לתנועת החרות)

סימול הספר : חרות- 71

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז, דרורי, א
מוציא לאור: המזכירות הכללית של מרכז תנועת החרות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1957
שנת ההוצאה העברית: תשיז
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירת דיוני הועידה והחלטותיה בנושאים: מדיניות חוץ ובטחון,
כלכלה וחברה, מדיניות פנים, הקשר עם התפוצות, חנוך ותרבות, הסברה
תעמולה ועתונות, ארגון, כספים, נוער, התישבות. בחירת הרכב המרכז,
ביה"ד העליון, ועדת הבקורת המרכזית, המועצה הארצית.