הועידה הארצית ה-3. דין וחשבון מוגש לצירי הועידה השלישית חול- המועד פסח תשי"ד - אפריל 1954

סימול הספר : חרות- 72

שם מחבר הספר: תנועת החרות. המרכז
מוציא לאור: תל-אביב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1954
שנת ההוצאה העברית: תשיד
שפה: עברית

תוכן

סקירת מבנה הרכב, דיונים, החלטות ופעילות של התנועה ומוסדותיה:
המועצה הארצית, המרכז המזכירות הכללית, מחלקת הארגון, מחלקת
ההסברה, מחלקת החינוך, המחלקה המוניציפלית, מחלקת הכספים, מחלקת
ההתישבות חרות-בית"ר עתנות התנועה. סקירת הבחירות לכנסת השניה,
ופעילות חברי הכנסת, הבחירות לקונגרס הציוני, בית"ר ופעולותיה
של"ח וברית נשים חרות. פעילות התנועה נגד הסכם השילומים.