חברי פלוגת קדימה פתח-תקווה: שרוע על הארץ משמאל מרדכי זליקוביץ', יצחק רוזנפלד במרכז השורה השניה מחזיק פעוט בזרועותיו. לידו מימין אשתו אידה.

סימול התצלום : תצ- 6566

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1931
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח