תצלום קבוצתי של פלוגת קדימה בעת הכינוס השני של דרגת העובדים בעיר פתח-תקווה. שורה ראשונה מימין: מרדכי זליקוביץ', גרשון שץ, הלל צור, לא מזוהה, שרה הר-לב, אידה רוזנפלד, יצחק רוזנפלד, עזרא פרניק, שלושה לא מזוהים, אליהו דגני. בשורה השניה מימין: החמישי זאב דויטש, השישי צבי קולר.

סימול התצלום : תצ- 6564

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 24/01/1931
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח