הכינוס השני של קציני בית"ר ב-ארץ-ישראל. בין הנוכחים מימין: שורה ראשונה למעלה: האמצעי יוסף פעמוני. שורה שניה: החמישי נסים כהן, שביעי יעקב באומן, שמיני משה אריאלי. שורה שלישית: רביעי חיים ליבוביץ', חמישי מנחם ארבר, שביעי אליעזר אדרי, שמיני אליקים אריאלי.

סימול התצלום : תצ- 6558

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 24/12/1927
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים