בית"רים לבושי מדים עומדים בשורה עורפית בזה אחר זה מתכוננים להקיף את מגרש מכבי תל-אביב.

סימול התצלום : תצ- 6555

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 08/07/1928
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח