פלג 'החשמונאים' על הגבעה בשדרות בן-ציון בפעולת עונג שבת.

סימול התצלום : תצ- 6553

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/07/1939
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח