בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - כתב יד, הדפסות, גזרי עיתונים

01.08.1955 - 15.03.1956

סימול התיק : פ 20 - 10/ 8

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

יוסף הגבאי - אוגוסט 1955 (כתב יד).
ספור בדים מדאיג - חרות, 11/11/1955 - ניתוח המעשים, הכוונות
והאסטרטגיה של נאצר, ביקורת על הבנת ההנהגה את המצב וקריאה
להערכות מתאימה של צה"ל.
לשאלה אחת ושתים - 21/11/1955 (כתב יד).
מרה שחורה לבטחון - חרות, 25/11/1955 (כתב יד).
ראש המטה מאשים - חרות, 2/12/1955 - ביקורת על דברי הרמטכ"ל משה
דיין שטען שסיכויי הנצחון במלחמה עם מדינות ערב פוחתים וניתוח
משמעותם.
תשובה למכתב אלמוני - 30/12/1955 (כתב יד).
לא בלי חידושים - 6/1/1956 (כתב יד).
נקודה בלא שיבה - חרות, 13/1/1956 - מרוץ החימוש במזרח התיכון,
הביקורת בעולם על מדיניות פעולות התגמול וביקורת על ההנהגה.
איגרת דיפלומטית - 16/1/1956 (כתב יד).
אילת לישראל - 23/1/1956 (כתב יד).
נפחדים ומיואשים - 27/1/1956 (כתב יד).
לפני המעשה ואחריו - 30/1/1956 (כתב יד).
המוסכם בוושינגטון - חרות, 3/2/1956 - ביקורת על ההצהרה המשותפת
אנגלית-אמריקנית הדורשת ויתורים מישראל, ועל מדיניות החוץ
והבטחון של ממשלת ישראל.
שלטון של החומר והנפש - חרות, 10/2/1956 - ביקורת על המפלגה
הפרוגרסיבית, השביתה במשק והסיבות לה וביקורת על המדיניות
החברתית של הממשלה.
בעורף ההתערבות - 17/2/1956 (כתב יד).
אחוזי המחלוקות - 20/2/1956 (כתב יד).
עוד ינין זרע ינון - 24/2/1956 (כתב יד).
ידיעות מול ידיעה - חרות, 2/3/1956 (כתב יד).
עסקת הנשק - 15/3/1956 (כתב יד).