קבוצת מפקדי בית"ר בפרידה משלושה מפקדים שנסעו לעיר ירושלים. בין הנוכחים: הראשון בשורה הראשונה פתחיה שמיר. השני בשורה השניה גדעון אברמוביץ', לידו יוכבד ריעאני.

סימול התצלום : תצ- 6548

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1938
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח