בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - כתב יד, הדפסות, גזרי עיתונים

01.09.1944 - 08.09.1950

סימול התיק : פ 20 - 10/ 6

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

המערכה על הכותל המערבי - חרות, 1944 (כתב יד).
ממשלה והצד שכנגד - חרות, 4/2/1949 - חשיבות האופוזיציה ותפקיד
תנועת החרות בתור שכזו.
שנת גאולה שלמה (כתב יד).
שנה להחלטת האו"ם (כתב יד).
שליחותו של ישראל אפשטיין - 1946 - פרשת נסיונו לברוח מבית הסוהר
ברומא שם נאסר בעקבות פיצוץ שגרירות בריטניה (כתב יד).
נשק ממשלת בווין - חרות, 1950 - ביקורת על בקשת ממשלת בן גוריון
ממשלת בריטניה לספק לנו נשק (כתב יד).
תשובה לשאלת . - 2/11/1948 - U.P הבדלי 'אקלים' הבחירות בין ישראל
וארה"ב.
מאמר ללא כותרת - 1949 - ביקורת על מדיניות הממשלה הזמנית ועיקרי
המדיניות המוצעת ע"י תנועת החרות.
במדיניות ובבנין - ניב הלוחם, ינואר/פברואר 1949 - ביקורת על
מדיניות הממשלה הזמנית וחזונה של תנועת החרות.
הנצחת השנאה או יצירת אחווה - חרות, 25/3/1949 - התייחסות לגירסת
משה דיין לגבי הפגישה עם מנחם בגין בתקופת המרד, ביקורת על סילוף
ההסטוריה ע"י ההנהגה הרשמית והעמקת השנאה בין המחנות.
האסטרטגיה והטקטיקה של המרד - חרות, 13/5/1949 (כתב יד).
שלושה דברים - 1949 - זכרונות הילדות מבריסק (כתב יד).
פניה אל חברי האצ"ל להשתתף במפעל של"ח (1949).
ממשלה אולטימטיבית - 1949 (כתב יד).
מאמר ללא כותרת, 1949 - עקרונות הממשל והמדיניות עליהם יש לבסס
את המדינה.
הרוח הרעה של טוטאליטריות (חרות הדעה של טוטאליטריות) - חרות,
27/1/1950 - ביקורת על התנהגות היועץ המשפטי לממשלה ועל אמירתו
של בן גוריון בכנסת 'שמדינה זו יודעת גם לכלוא וגם לאסור'.
לבן ושחור (חלקי מאמר) - חרות, 8/9/1950 - ביקורת על המדיניות
הכלכלית והיווצרות השוק השחור.