ממשל המנדט בארץ ישראל 1948-1920: ניתוח היסטורי-מדיני

סימול הספר : צ- 1959

שם מחבר הספר: ראובני יעקב
מוציא לאור: אוניברסיטת בר-אילן
מקום ההוצאה: רמת גן
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
שנת ההוצאה העברית: תשנג
שפה: עברית
הערות: נספחים. מפתח.

תוכן

היסטוריה של השלטון הבריטי בא"י בשנים 1948-1920. סקירת מוסדות
השלטון: המזכירות הראשית, מנהל המחוז, המנהל הכלכלי, המנגנון
הממשלתי, מערכת המשפט, המשטרה (כולל הרפורמה בעקבות מאורעות
תרפ"ט) חינוך, בריאות, חקלאות, דייג, ייעור, סטטיסטיקה.
תאור תפקוד המוסדות על רקע התמורות הכלכליות החברתיות
והדמוגרפיות. המורשת השלטונית הבריטית בממשל הישראלי. בספר
טבלאות ולוחות של כח-אדם, שכר, תקציב, מבנה ארגוני, שמות בעלי
תפקידים ונתונים סטטיסטיים.

מילות מפתח