בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, מאמרים - זכרונות אישיים בכתב יד, במכונת כתיבה ובגזרי עתונים

15.10.1948 - 24.06.1949

סימול התיק : פ 20 - 10/ 1

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

הפלוורע והים - לקראת הכרזת המרד של האצ"ל, משמעותה והקמת יחידת
הים שערכה את פעולות הקרב הראשונות.
פרובוקטור - חרות, 15.10.1948 - הסיבות לכך שכמעט ולא הצליחו
להחדיר מלשינים ומרגלים לשורות האצ"ל, מאסר אסתר רזיאל ויהודה
נאור ופרשת יעקב חילביץ.
'אבי געזונט' - והדאגה מכרסמת בלב.. - חרות, 30.10.1948 - סיסמת
היוצאים לקרב ותאור הפעולות הראשונות נגד הבריטים.
עלינו על קברו של בן יוסף - 5.11.1948 - המניעים לבחירת דרך
המאבק בשלטון הבריטי ומוסדותיו, הברחת משפחות בגין ומרידור
מירושלים לגליל.
והשוטרים הבריטים מרחוק עמדו.. - חרות, 19.11.1948 - פרשת תפילת
מוצאי יום הכיפורים והתקיעה בשופר בשנת תש"ה וההתקפה על מבצרי
טיגרט.
שכונת חסידוף - חרות, 11.2.1949 - תקופת הסתתרותו מנחם בגין ליד
פתח תקוה והמגעים לשיתוף פעולה עם לח"י.
הסערה הפנימית מתקרבת - חרות, 25.2.1949 - פגישת מנחם בגין
ואליהו לנקין עם אליהו גולומב ומשה סנה, גירוש ה-251 לאריתריאה.
לא תהיה מלחמת אחים - חרות, 18.3.1949 - ההתנקשות בלורד מוין
ותחילת הסזון, פגישת מנחם בגין עם משה דיין.
מלחמת אחים חד צדדית - חרות, 1.4.1949 - הסזון.
קול של ילד - חרות, 8.4.1949 - מאמר פילוסופי לזכרו של הנער אשר
טרטנר שנפל עם תחילת רדיפת האצ"ל.
חרות, 22.4.1949 - המצאת וייצור המרגמות הכבדות ע"י האצ"ל. - V 3
מי המציא את הדוד'קה - חרות, 20.5.1949.
הייתי לישראל ססובר - חרות, 27.5.1949 - תקופת הסתתרותו של מנחם
בגין באזור הירקון תחת כיסוי של רב.
לקראת ההסכם בין ההגנה האצ"ל ולח"י - חרות, 2.6.1949 - נסיונות
התיווך של לח"י בין ההגנה והאצ"ל.
ההסכם עם ההגנה - חרות, 24.6.1949 - המו"מ והקמת תנועת המרי.
קטע ממאמר ללא כותרת בנושא פגישתו של מנחם בגין עם שליחו האישי
של דוד בן גוריון בסוף שנת 1944 (כולל תיקונים בכתב יד).